Νέα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

20 Μαΐου 2013

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής Η      Ελλάδα    κοινοποίησε    στην       Επιτροπή    τον    Νόμο 4042/2012   με τον  ...

Περισσότερα