Νέα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

3 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΝΚΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ). ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-Α΄-2019-ΣΕΔ-ΑΕΚΚ-ΣΑΝΚΕ

Περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωσης «Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για εργοδηγούς και υπεύθυνους εργοταξίων»

5 Μαρτίου 2020

Η PROMEA ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CODESMA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης: «Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για...

Περισσότερα