ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2013, 2014, 2015, 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΝΚΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu