ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕKΚ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παρακάτω θα βρείτε το απαραίτητο έντυπο που συνοδεύει τα απόβλητα καθώς και τις εισφορές που καταβάλλουν οι διαχειριστές. Το έντυπο διατίθεται σε τριπλότυπο μπλοκ από τα γραφεία της ΣΑΝΚΕ αλλά μπορείτε και να το τυπώσετε μόνοι σας.

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (excel)
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (pdf)
Έντυπο παρακολούθησης

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :

Α/Α Είδος Αποβλήτων Αντιστοίχηση με Κωδικούς ΕΚΑ Ανάλυση Κωδικών ΕΚΑ Εισφορά Υπόχρεου (€/tn)*
1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 09 04 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02 7,8
17 01 07 -
2 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 09 04 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11 10,8
3 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 17 09 04 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02,  17 02 03, 17 04 07, 17 04 11 21,0
4 ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17 05 06 - 1,9
ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 08 -
5 ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ 17 05 04 ** - 1,9
Μετά από έκπτωση 30% 1,33
αυτοδιαχειριζόμενα 0,20
6 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ    17 03 02 - 1,5
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02 - 2,5
7 ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 17 01 01, 10 13 14 - 2,5
ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ 17 01 02, 17 01 03, 01 04 13  - 5,0
8 ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ (ΜΕΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11 0,40

* Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

** Ο φορέας μπορεί να προβεί σε έκπτωση 30% επί του ύψους της χρηματικής εισφοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, αναλόγως της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΝΚΕ : PIRAEUS BANK  GR 2601717690006769116215261

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu