ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Επικαιροποίηση - έλεγχος στοιχείων διαχειριστών

Στα πλαίσια επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων της ΣΑΝΚΕ, παρακαλούνται οι συνεργάτες διαχειριστές του συστήματος να μας στείλουν e-mail (info@sanke.gr) ή fax 210 8955259, για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ενημερώσεις.

Θα μας διευκολύνει η παροχή των εξής πληροφοριών:

Τηλέφωνα σταθερά-κινητά, fax, e-mails, URL  για όσους έχουν sites, σελίδες facebook κλπ

Ταχυδρομική διεύθυνση και ΤΚ , έδρας και υποκαταστημάτων.

Ονοματεπώνυμα υπευθύνων επιχείρησης και αν υπάρχουν τα στοιχεία όσων άλλων ασχολούνται με την ανακύκλωση.

Ο αριθμός ΑΔΑ της περιφέρειας για την άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Επίσης θα βοηθήσει όλους τους διαχειριστές και το σύστημα αν συνδεθείτε και πατήσετε μου αρέσει στην σελίδα μας στο facebook

https://www.facebook.com/SankeGreece?fref=ts

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu