ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Σύμβαση Διαχειριστη ΑΕΚΚ για Δημόσια Έργα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για τη συμπλήρωση σύμβασης παραγωγού, παρακαλούμε για την αποστολή των παρακάτω στοιχείων/εγγράφων στο info@sanke.gr

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:

  1. Στοιχεία εταιρείας (Όνομα επιχείρησης, έδρα/διεύθυνση/ΤΚ, ΑΦΜ/ΔΟΥ, Τηλ. επικοινωνίας, Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)
  2. Σύμβαση/Ανάθεση του έργου
  3. Τεχνική Μελέτη/Προυπολογισμός έργου
Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu