ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Ιατρίδου 8, 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Σύμβαση Διαχειριστη ΑΕΚΚ για Ιδιωτικά Έργα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη σύμβαση Ιδιωτικών έργων ή Εργασιών Mικρής Kλίμακας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Στοιχεία Παραγωγού
2) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) σε pdf, με υπογραφή-σφραγίδα μηχανικού.
3) Τεχνική έκθεση (για διαχείρηση αποβλήτων)

Συμπληρώστε και υποβάλετε τα στοιχεία σας και τα απαραίτητα αρχεία(το Σ.Δ.Α. & τη Τ.Ε.) μέσω της φόρμας που ακολουθεί(μην ξεχάσετε να αποδεχτείτε τους όρους και τις προυποθέσεις).
Εκτυπώστε τη σύμβαση που θα δημιουργηθεί αυτόματα με τη συμπλήρωση της φόρμας.
Μονογράψτε την και υπογράψτε την τελευταία σελίδα, τόσο της σύμβασης, όσο και του παραρτήματος.
Εκτυπώστε και συμπληρώστε/υπογράψτε την υπεύθυνη δήλωση που θα σας κοινοποιηθεί μετά την συμπλήρωση της παρούσας φόρμας.
Μέσω της φόρμας αρχείων σύμβασης που θα βρείτε αμέσως μετά τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, παρακαλώ αποστείλετέ μας την υπογεγραμμένη σύμβαση, την συμπληρώμενη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση.
Ανεβάστε το αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης από τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ, ώστε να λάβει υπογραφή και από τη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
Η σύμβαση θα σας αποσταλεί υπογεγραμμένη στο email που θα δηλώσετε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ

Εταιρεία     Ιδιώτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΑ

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu