ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΜΕ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑ