ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Ιατρίδου 8, 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΜΕ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu