ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Η ΣΑΝΚΕ Μ.ΕΠΕ στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

Η ΣΑΝΚΕ Μ.ΕΠΕ με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης για άλλη μία φορά στέκεται στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu