ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Η ΣΑΝΚΕ στηρίζει τους ανθρώπους που πλήττονται στη Θεσσαλία

Η ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ στηρίζει και ενισχύει έμπρακτα τους ανθρώπους που πλήττονται στη Θεσσαλία. Γιατί στις δύσκολες στιγμές δε μένουμε αμέτοχοι.

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu