ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

24 Ιανουαρίου 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΝΚΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-Α΄-2017-ΣΕΔ-ΑΕΚΚ-ΣΑΝΚΕ