ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

31 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΝΚΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-Α΄-2018-ΣΕΔ-ΑΕΚΚ-ΣΑΝΚΕ