Ημερίδα Ενημέρωσης «Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για εργοδηγούς και υπεύθυνους εργοταξίων»

5 Μαρτίου 2020

Η PROMEA ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CODESMA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης:

«Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για εργοδηγούς και υπεύθυνους εργοταξίων»

19/03/2020, 11:00 – 15:00
ELECTRA PALACE ATHENS