ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ
Αλιβερίου 4-6 & Αρεθούσης, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
info@sanke.gr

Ημερίδα Ενημέρωσης «Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για εργοδηγούς και υπεύθυνους εργοταξίων»

Η PROMEA ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CODESMA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης:

«Πράσινες τεχνικές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για εργοδηγούς και υπεύθυνους εργοταξίων»

19/03/2020, 11:00 – 15:00
ELECTRA PALACE ATHENS

Copyright © 2022
DESIGN & DEVELOPMENT BY  DIGI•MA
menu