Νέα

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

27 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ...

Περισσότερα