Νέα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

15 Μαΐου 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΑΝΚΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ). ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-Α΄-2020-ΣΕΔ-ΑΕΚΚ-ΣΑΝΚΕ

Περισσότερα